Kunesdagan 2019

Arrangementsinformasjon

Kunesdagan 2019 - Dags- og kveldsarrangement

Restriksjoner

18 års aldersgrense på kveldsarrangement

Ansvarsfraskrivelse

Kjøpte inngangspass eller verdibonger refunderes ikke

Fylkeskommunen har også i år bidratt med kulturstøtte - Det er vi takknemlig for.