Kunesdagan 2019

EVENT INFORMATION

Kunesdagan 2019 - Dags- og kveldsarrangement

Restrictions

18 års aldersgrense på kveldsarrangement

Waiver

Kjøpte inngangspass eller verdibonger refunderes ikke

Fylkeskommunen gir festivalstøtte
Konsertstøtte Mari Boine Trio
Festivaltilskudd, bidrar på infrastruktur og logistikk
Støtter "Fisk og sjømat"
Arrangementsstøtte
God samarbeidspartner
Arrangementsstøtte
Grieg Seafood, Finnmark gir økonomisk støtte til årets arrangement
Lerøy Laksefjord gir økonomisk støtte til Kunesdagan